CV

Prof. MUDr. Eduard ZVĚŘINA, DrSc., FCMA, plk v.v.
*27. 2. 1937

Profesor neurochirurgie,  emeritní přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha.

Vzdělání:
1943–48 Obecná škola (Vrané n. Vlt., Střekov u Ústí n. L, Ml. Boleslav, Praha-Smíchov).
1948–52 Střední škola Praha, Smíchov
1952–53 Drtinovo gymnázium, Praha, Smíchov. Zrušeno komunisty.
1953–55 Jedenáctiletá střední škola Praha, Na Santošce, (maturita 1955).
1955–61 Vojenská lékařská akademie a Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Hradec Králové, (promoce UK Praha 1961).
1961–63 postgraduální školení v ÚVN Praha
1966 atestace z chirurgie
1968 půlroční stáž jako starší asistent Neurologické kliniky univerzity v Utrechtu u prof. H. Verbiesta, návštěvy většiny evropských neurochirurgií
1968–71 zákaz publikování a cest do zahraničí
1970 atestace 2. stupně z neurochirurgie
1982 obhajoba titulu DrSc.

po 17 letech
1985 stáž na Neurochirurgické klinice Vojenské lékařské akademie v Leningradě
Po 19 letech
1987 8. evropský neurochirurgický kongres a klinika v Barceloně
Po 22 letech
1990–92 návštěvy neurochirurgických klinik v Madridu, Vídni, Lublani, Londýně, Amsterodamu, Hannoveru
1993–dosud návštěvy a stáže na řadě předních světových neurochirurgií
1995 habilitace (docentura)
1999 jmenování profesorem neurochirurgie
2011 člen České lékařské akademie s titulem FCMA

Odborná praxe
1954–55 Fyziologický ústav ČSAV
1961–63 útvarový lékař u PVOS
1964–65 sekundář a asistent chirurgického odd. ÚVN
1961–65 externě Neurochirurgická klinika FVL UK a ÚVN
1965–81 náčelník, vedoucí experimentálně fyziologické laboratoře Neurochirurgické kliniky FVL UK a ÚVN Praha
1977–81 formálně starší asistent Neurochirurgické kliniky
1981–94 zástupce přednosty Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN  Praha
1994–98 přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha a Subkatedry neurochirurgie IPVZ Praha
1997 vynucený odchod do vojenského důchodu v hodnosti plukovníka
1997–2008 Ortopedická klinika IPVZ ve FN Na Bulovce, subkatedra spondylochirurgie
1998–dosud Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK ve FN V Motole, chirurgie lebeční baze
2002–dosud Neurochirurgické odd. a klinika 3. LF UK ve FN Královské Vinohrady